Bọn Bí ngô này ác thật

Bọn Bí ngô này ác thật, mình chỉ định trồng lấy ngọn xào tỏi, vậy mà trong lúc bận đi học, đi làm – chúng vụng trộm ra quả nhung nhúc như lợn con, đâu 30 đứa đua nhau lớn! Ước gì sản xuất con cũng được như thế
Kiểu này lại phải “giải cứu” bí ngô thoai, lấy đâu ra chỗ chứa bây giờ hè!!! Ai ăn qua lấy nhé.
#GiaicuuBiNgo#