BIỂN CHẾT HÀ TIÊN

BIỂN CHẾT HÀ TIÊN
Thảm họa môi trường đang diễn ra từ Bắc tới Nam, hệ sinh thái bị hủy diệt và con người sẽ là điểm đến cuối cùng trong chuỗi thức ăn bị nhiễm độc.
Chính quyền VN thì không giải quyết, chỉ đi kiếm lý do để đổ thừa!
Tính Võ