Rất cần những đại biểu dám nói thẳng thắn như Bác

Rất cần những đại biểu dám nói thẳng thắn như Bác.
“Năm 1956 Trung Quốc chiếm Đông Hoàng Sa; Năm 1974 lấy Tây Hoàng Sa; Năm 1988 lấy đảo Gạc Ma; Năm 2014 kéo giàn khoan vào biển Đông và sau đó liên tục xâm lấn. Vậy mà Chính phủ vẫn nghiễm nhiên đánh giá là: Đảm bảo chủ quyền quốc gia”