Quý I: Qua thanh tra phát hiện 03 vụ

Quý I: Qua thanh tra phát hiện 03 vụ, 04 đối tượng tham nhũng
================
(ĐCSVN) – Quý I, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 03 vụ, 04 đối tượng tham nhũng và liên quan tham nhũng.
Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý I, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 5.430 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) cho 189.492 lượt cán bộ, nhân dân; xuất bản 33.040 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN.
Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 762 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 8 đơn vị vi phạm.
Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 570 văn bản, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 200 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 202 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 22 vụ việc vi phạm, 18 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 19,4 tỷ đồng.
Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, trong quý I, qua kiểm tra nội bộ phát hiện 01 vụ, 03 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 03 vụ, 04 đối tượng tham nhũng và liên quan tham nhũng.
Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chỉ đạo hoàn thành việc kê khai và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2016; xây dựng Thông tư về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh …
Ông Phí Ngọc Tuyển – Cục phó Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết : Năm 2017, Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện để đánh giá chỉ số PCTN cho cấp tỉnh. Hiện nay, đang tiến hành xây dựng Thông tư về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh theo kinh nghiệm Hàn Quốc. “Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, không chỉ đánh giá chỉ số PCTN cho cấp tỉnh mà cho các cơ quan cấp Bộ, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành” – ông Phí Ngọc Tuyển nói.
Thu Hằng
=================