ÔNG TRẦN MINH LỢI ĐÃ KHÁNG CÁO KÊU OAN BẢN ÁN SƠ THẨM

ÔNG TRẦN MINH LỢI ĐÃ KHÁNG CÁO KÊU OAN BẢN ÁN SƠ THẨM.
Theo tin từ gia đình. Hôm nay ông Trần Minh Lợi đã nộp đơn Kháng cáo kêu oan tới Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao và cho rằng; ông không phạm tội, đồng thời tố cáo ông bị nhiều cán bộ “Vu khống” chống tham nhũng để trục lợi, trong khi 01 năm điều tra đã không có chứng cứ nào buộc tội ông Lợi “Trục lợi” cá nhân. Việc lợi dụng tố cáo lúc ông đang bị bắt giam để điều tra, trong khi kết luận điều tra, cáo trạng đã chứng minh cho ông không có hành vi “Trục lợi” là bôi xấu hình ảnh của ông, xúc phạm tới danh dự nhân phẩm của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng. Mặt khác, tại phiên tòa ông Lợi tố cáo và đề nghị HĐXX khởi tố vụ án “Vu khống” lại không được ghi trong bản án lời tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án hành vi “Vu khống” của ông Lợi và các luật sư bào chữa là vi phạm nghiêm trọng tố tụng, có dấu hiệu cấp sơ thẩm làm sai lệch hồ sơ vụ án.
500AE luật sư đang sẵn sàng nhận bào chữa cho ông Trần Minh Lợi tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới.