Người nói vậy thì con cũng xin Vâng

1  
Người nói vậy thì con cũng xin Vâng
Phần tôi tớ, dám nào đâu hỗn xược
Một kiếp người, sinh ra là ván cược
Cờ trắng hay đen thì Người cũng nắm rồi
Nếu Người bảo, đến đoạn này phải lui
Con vâng dạ, dám nào đâu bước tới
Con tin Người giữa bao la chới với
Chỉ dạy con, nhẫn nhịn để nhìn xa
Nếu chỉ vì thương tiếc một đoá hoa
Vườn sắp tới, rồi ai lo chăm bón?
Con tin Người, qua bao mùa không trọn
Phía trước là, vùng đất mới đang chờ
Con tin Người, trao con những bơ vơ
Để con hiểu, thế nào là hạnh phúc…
Con cũng hiểu đâu chỉ mình côi cút
Trong dòng người, còn nhiều kẻ đáng thương…
Con chắp tay, lau giọt lệ giữa đường
Con đã hiểu, Người bảo sao nghe vậy…
#ngoaonotes
L i e u H a T r i n h
See Translation