Làm ơn

Làm ơn!
Hiểu và giãi thích cho người khác hiểu hai ý nghĩa của từ “phản động” và “phản quốc”
– “Phản động” là hành động phản kháng lại người hay vấn đề gì đó. Ngưởi dân và người hoạt động dân chủ có hành động phản kháng lại bọn chính quyền ngu dốt, tham ô, gây ra thảm hoạ cho cá nhân và tổ quốc.
– “Phản quốc” là có ý chí, hành động, việc làm xâm hại đến lãnh thổ quốc gia, lợi ích số đông là nhân dân. Bọn cán bộ, quan chức Việt Nam nhân nhượng, cắt xém, công nhân lãnh thổ của VN cho TQ, tham ô, bòn rút của dân, rước các dự án gây thảm hoạ đau khổ cho nhân dân, tổ quốc
Vậy phản động là tốt thời nay. Phản quốc thì thời nào, nước nào cũng tử hình
Thời hiện tại, đa số người dân phản động, đa số cán bộ, quan chức phản quốc!
Hãy tử hình bọn quan chức phản quốc!
Tiếp tục xuống đường nhé đồng bào!
Nguồn : Trần Đình Thiên
Hình : lượm trên mạng.