Họp BCH Trung ương Hội Kiều học Việt Nam

Họp BCH Trung ương Hội Kiều học Việt Nam
Sáng ngày 21/4/2017 tại Thư viện Quốc gia số 31 Tràng Thi, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp BCH Trung ương Hội Kiều học Việt Nam; Giáo sư Phong Lê- Chủ tịch Hội, Chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp: Phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban thường vụ; Bầu chức danh trưởng các cơ quan chuyên môn của Hội; Thông qua Quyết định thành lập Trung tâm VHNT Nguyễn Du; Thông qua trang web kieuhoc.com; Thông qua BBT ấn phẩm “Cõi người ta”; Thông qua quyết định thành lập VPĐD tại Thanh Hóa; Nâng cấp VP TP Hồ Chí Minh; Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BCH. Nhiệm vụ chính năm 2017 trong hoạt động Hội: Có 9 nhiệm vụ lớn hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày mất Nguyễn Du; Ký với Đài tiếng nói Việt Nam về việc quảng bá Truyện Kiều trên sóng VOV; Vận động thành lập Quỹ Nguyễn Du; Xây dựng Nhà bia Nguyễn Du tại Hà Nội. Cuộc họp BCH Trung ương Hội Kiều học Việt Nam diễn ra đúng vào Ngày sách Việt Nam 21/4 và đã mang lại những kết quả tốt đẹp.
MT
Xuân Khóa Hoàng, Vương Trọng, Trần Đình Tuấn, …