Cứ sống lương thiện

1  
Cứ sống lương thiện, trời xanh sẽ an bài.
<3
Cảm ơn em Nguyễn Trọng Phúc
MU Kim Hồng
Aodai KINZU by Huỳnh Bảo Toàn
See Translation