Có lắm nỗi buồn dệt mãi được thành thơ

1  
Có lắm nỗi buồn dệt mãi được thành thơ
Có những niềm vui trông hoài mà không nở
Có nhiều người, tan dần theo thương nhớ
Cũng có thứ chết rồi, lại sống dậy ngỡ ngàng
Bất cứ chuyện gì, cũng là dấu chấm than
Đầy cảm xúc, nhưng cuối cùng chấm hết.
Xuân Hạ Thu Đông, vòng tròn không hồi kết
Thắc mắc làm gì, cứ đi tiếp thôi em…
#ngoaonotes
L i ê u H à T r i n h
Trinh by Nhàn
Áo dài KINZU
See Translation