Cái vòng luẩn quẩn của xuất bản

Cái vòng luẩn quẩn của xuất bản
=> Hôm talk chương trình Radar Văn hóa, MC hỏi rằng “90% sách sai phạm hàng năm đến từ các xuất bản phẩm liên kết, chị nghĩ gì về con số này?”
“Có làm thì có sai”. Mình đã nói thế. Các công ty sách liên kết sai nhiều, vì họ làm nhiều. Theo thống kê của Cục Xuất Bản, từ năm 2011, lượng sách liên kết đã chiếm 70% số sách (đó tới nay đã 6 năm nảy nở thêm bao nhiêu công ty nữa thì lượng sách nhiều hơn là chắc chắn). Việc họ làm tới 70% lượng sách, thì sai sót cũng chiếm nhiều là đúng rồi.
Còn các NXB, làm 30% lượng sách. Số NXB chỉ xuất bản sách mà không liên kết đếm trên đầu ngón tay như: NXB Chính Trị Quốc gia, NXB Giáo Dục, NXB Trẻ, NXB Quân Đội, NXB Kim Đồng. Họ làm sách với quy trình nghiêm ngặt, BTV có nghề thì sai ít là dễ hiểu.
Tất nhiên, những lỗi sai như morat, hoặc vài lỗi vặt thì có thể khắc phục dần. Nhưng những cái sai thảm họa như vụ Từ điển Vũ Chất, hay vụ Miếng ngon Hà Nội thì không thể chấp nhận.
=> MC lại hỏi, Cục XB có chủ trương sẽ không cấp phép cho các NXB chỉ thành lập để liên kết xuất bản, cấp phép xuất bản. Nghe thì có vẻ là biện pháp cứng rắn. Nhưng bây giờ chỉ có 60 NXB mà quá nửa không đủ điều kiện hoạt động (phải có 5 tỷ vốn điều lệ, trụ sở 200m2 mới đủ điều kiện). 60 NXB cấp phép cho hàng trăm công ty sách, đã không đủ nhân lực mà biên tập, chạy giấy phép rồi. Nếu không cho các NXB đó tồn tại, thì chưa đầy 30 NXB đó làm sao mà biên tập, mà chạy giấy phép cho xuể số sách cung ứng ra thị trường.
Nói vậy để thấy rằng xuất bản hiện nay như một cái vòng luẩn quẩn. Thị trường có cầu, công ty làm sách có cung, nhưng họ không có quyền. Còn đơn vị có quyền là NXB thì lại không thể làm sách. Chúng ta thường cứ có vấn đề phát sinh lại nghĩ ngay tới Cục XB. Nhưng Cục cũng là đơn vị quản lý của Nhà Nước, số người cũng có hạn. Cục quản làm sao cho hiệu quả với cơ chế như hiện nay?
Ảnh Hìn lúc talk, vừa nói vừa nhủ bụng sao bạn MC siêu thế, có thể ngồi thẳng tắp cái lưng trong cả tiếng ghi hình.
See Translation