[Audio] Lời dẫn tựa từ CĂN HỘ 0

1 1  
[Audio] Lời dẫn tựa từ CĂN HỘ 0-1-Ai
Cuốn sách thứ 2 sẽ lên kệ vào mùa Thu năm nay
Có ai hóng cùng Trinh không nè

From Trinh with Love.
See Translation