3km cuối cùng để cán đích với hành trình 350 đạp xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh ❤, Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ…

3km cuối cùng để cán đích với hành trình 350 đạp xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh ❤
Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ trên cả hành trình.